ЛЕЧЕНИЕ  ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 НА ЗДРАВНА КАСА ПРЕЗ 2014 г.

 

 

През 2014г. СБР “Мари” ЕООД гр. Несебър работи по клинични пътеки № 241 и 244.

 

1. Клинична пътека № 241: „Физикална терапия и рехабилитация при болести на

периферната нервна система”( плексити, радикулити, диабетна полиневропатия,

 увреждане на лъчев, лакетен, бедрен нерв).

 

Необходими документи:

-         Направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК 7);

-         Епикриза от предишни пролежавания в болници (ако има);

-         ЕМГ(електромиография) извършено до 4 месеца преди датата на

      постъпване (оригинал).

 

2. Клинична пътека № 244 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на

опорно- двигателния апарат” (гонартроза, коксартроза, ревматоиден артрит, Бехтерев,

 дискова херния, състояния след травми и фрактури).

 

Необходими документи:

-         Направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК 7);

-         Епикриза от предишни пролежавания в болници (ако има);

-         Рентгенови снимки – описание на снимката (Rо или КАТ) и заключение на

      рентгенолог с негов подпис и печат- направени до 1 месец преди 

      постъпване в болницата .

 

 

                                                                          Директор: д-р Гроздинска